De werkelijkheid kun je niet verzinnen, maar slechts ontdekken.

Waarom Human Interaction?

Human Interaction gaat ervan uit, dat wie zelfstandig denken kan van zichzelf leert, en niet van anderen.

Human Interaction inspireert en motiveert je tot samen onderzoeken en zelf ontdekken van de oplossing voor de problemen waarmee jij zit.

Het onderzoeken gebeurt volgens een theorie (emotorologie), die gebaseerd is op feiten. En om te voorkomen dat je het onderzoek baseert op veronderstellingen of aannames, beoordeel je vooraf zelf of de feiten kloppen. Ernst en humor gaan er moeiteloos samen.

Na evaluatie concludeert de meerderheid van de deelnemers samengevat:

Je merkt dat het werkt!