De werkelijkheid kun je niet verzinnen, maar slechts ontdekken.

Filosofie

"Wie denken kan, leert van zichzelf en niet van anderen"

Problemen
In de omgang met elkaar levert het menselijk gedrag nogal eens problemen op. Er is dan sprake van ongewenst gedrag. Dit leidt tot de behoefte aan gedragsverandering

Gedragsverandering
Om gedragsverandering doeltreffend tot stand te brengen, is kennis van de oorzaak van het menselijk gedrag noodzakelijk.

Human Interaction heeft daartoe een specifieke kijk op mensen ontwikkeld, onder de naam emotorologie

Een kijk die leidt tot bruikbare inzichten. Inzichten die als feiten zijn vast te stellen en die geen speciale opleiding vereisen.
Werken met feiten
Feiten als het gegeven dat geen mens zich onaangenaam wil voelen. En dat elk mens er alles aan doet om dit onaangenaam voelen te voorkomen of op te heffen. Deze inzichten zijn bruikbaar in alle situaties waar contact, gesprek en relatie een rol spelen. 

Zowel individueel als in een groep; onder andere in opvoeding, onderwijs, teamwork, bedrijfsleiding, bij groepssituaties en groepsconflicten.

Behandeling
Human Interaction behandelt en begeleidt de toepassing van de verkregen inzichten op alle gebieden waar mensen met elkaar te maken hebben. De benadering is geen methode, zij is een grondhouding die gebaseerd is op deze inzichten.

Vanuit deze houding kunnen mensen de gewenste omgang realiseren.