De realiteit trekt zich niets aan van wat wij ervan denken.

Aanpak

In elke leergang van Human Interaction staat de menselijke interactie centraal.

Uitgangspunt is dat wij ons bezighouden met de vraag wat de werkwijze is van ons denkvermogen en wat de consequenties daarvan zijn voor de interactie.

Bij de benadering van alle vraagstukken houden we rekening met slechts twee alternatieven: Wat er in de leergang gesteld wordt klopt of klopt niet.

Het doel is om te komen tot doeltreffende oplossingen. Waarbij geldt dat een oplossing pas waardevol is, wanneer alle betrokkenen zich erin kunnen vinden, zonder het gevoel dat zij iets hebben moeten inleveren.