De werkelijkheid bestaat, ongeacht wat wij ervan vinden.

Interacties tussen mensen

Deze workshop is bedoeld voor degenen die vanuit een geheel oorspronkelijke invalshoek inzicht willen krijgen in de aspecten en werking van de meest relevante factoren bij probleemsituaties tussen mensen.

In drie dagdelen begeleidt de trainer de deelnemers langs actuele praktijksituaties. Via logische denkstappen denken zij mee over de feitelijke oorzaak van het menselijk gedrag. Ze maken kennis met een unieke manier van kijken naar probleem- situaties binnen de interactie tussen mensen.

Vanuit deze oriëntatie bepalen zij, onder eigen verantwoordelijkheid, wat te doen om de problemen op te lossen.

Zij worden geïnspireerd om op basis van de nieuwe inzichten hun conclusies te trekken en na te gaan wat dit betekent voor hun eigen gedrag.


Terug