Het leven heeft geen zin, maar slechts een oorzaak.

Communicatie in relatie tot het dragen van verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid dragen houdt in: alle con sequenties, die voortvloeien uit gekozen gedrag of verrichte handelingen, onvoorwaardelijk accepteren.

Verantwoording afleggen houdt in: de onderbouwing en motivering, voor datgene waarvoor je de verantwoordelijkheid draagt of hebt gedragen, verhelderen.


Human Interaction biedt de benodigde kennis en inzichten om doeltreffend verantwoordelijkheid te kunnen dragen en verantwoording te kunnen afleggen.


Terug