Denken is de ademhaling van de geest.

Communicatie in relatie tot de ongewenste effecten van werkdruk

Het is met de werkdruk als met de bloeddruk: te hoog is niet goed en te laag evenmin.

We onderscheiden de energiegevende en de energieverspillende werkdruk.

De energieverspillencie werkdruk is de spanning die mensen ervaren bij de tegenstrijdigheid tussen de verantwoordelijkheid voor de taken, die zij aankunnen en de verantwoordelijkheid voor taken die zij niet aankunnen.

 

Zij voelen zich hierbij machteloos, om verantwoord, gemotiveerd en zonder conflict de verantwoordelijkheid, die zij niet aankunnen, af te wijzen en neer te leggen waar die thuishoort.

Human Interaction verschaft daarvoor de benodigde kennis en inzichten.


Terug