Het leven heeft geen zin, maar slechts een oorzaak.

Individuele begeleiding

Een coachingstraject, met intensieve interactie, van acht bijeenkomsten van elk twee uur. Het traject start met de analyse van de vraagstukken die betrokkene inbrengt.

Samen met de coach onderzoekt hij/zij de oorzaak en de aanleiding van de problemen. Dit onderzoeksproces leidt tot inzicht in de factoren die oorzaak zijn van het menselijk gedrag. Vanuit dit inzicht ontwikkelt betrokkene vaardigheden om de gestelde vraagstukken doeltreffend op te lossen.

In de weken tussen de bijeenkomsten past betrokkene het geleerde in de praktijk toe en legt de moeilijkheden die zich daarbij kunnen voordoen voor in de daaropvolgende bijeenkomst.

Ondersteuning is ook telefonisch of per e-mail mogelijk.Terug