Elk woord heeft een betekeniswaarde die in een woordenboek te vinden is. Veel woorden hebben echter ook een belevingswaarde, die in de communicatie tussen mensen een belangrijkere rol speelt dan de betekeniswaarde.

Om tijdens het communiceren de kans op misverstanden te beperken, is in dit boek de meest voor de hand liggende belevingswaarde van de woorden gedefinieerd.

Persbericht

Naam: *
Adres: *
Postcode *
Woonplaats: *
Telefoon: *
Email: *
Contactpersoon:
Commentaar:
Aantal:

Ik bestel exemplaren á €14,95 incl. BTW. en verzendkosten.

Als het bedrag is overgemaakt op ING bankrekeningnummer 1184449 t.n.v. R.I. Amstelveen, wordt de bestelling verzonden.

   
 
   
  * = verplicht veld.